Organizator:
Aeroklub Ziemi Lubuskiej

Data i miejsce:
9-10.04.2016 r. Lotnisko Aeroklubu Ziemi Lubuskiej    www.azl.pl    KAMERA
Przylep-Skokowa 18
66-015 Zielona Góra
tel. +48 68 3213010
51°58’44 N  15°27’49 E

Kontakt:
Leszek Małmyga
tel./fax: 68 451 89 51

Rejestracja: Tylko on-line. Koniec rejestracji 02.04.2016 r.
Nie ma możliwości późniejszej rejestracji (np. w dniu zawodów).
Wymagana jest aktualna licencja sportowa oraz ubezpieczenie OC zawodnika.

Lista zgłoszonych zawodników

Klasyfikacja: indywidualna

Nagrody sportowe: miejsca od 1 do 3

Lista zadań: zostanie ogłoszona 04.04.2016 r.

Przepisy sportowe: Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnym Kodeksem Sportowym FAI 2016.

Opłata startowa: senior - 35,00 zł, junior - 15,00 zł

Protest: Składany pisemnie na ręce Sędziego Głównego. Wadium za wniesienie protestu wynosi 100,00 zł. W przypadku nie uznania protestu wadium przechodzi na rzecz Komisji Modelarskiej.

Zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel i Restauracja Aeroplan na lotnisku. Należy zgłosić podczas rejestracji on-line.

Program zawodów:

09.04.2016 r. Sobota
1000 - 1100 - rejestracja pilotów, trening, przygotowanie pola startowego
1100 - 1115 - odprawa pilotów
1130 - 1700 - loty
konkursowe
1730 - 1830 - zakwaterowanie w hotelu, kolacja
1900 - wyjazd do Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze, park - wodny

10.04.2016 r. Niedziela
800 - 900 - śniadanie
1000 - 1230- loty konkursowe
1300- zakończenie zawodów

Organizator zawodów zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego programu ze względu na warunki atmosferyczne!

Kalendarz zawodów

Wyniki sportowe

Dokumenty

Klub