Organizator:
Aeroklub Ziemi Lubuskiej

Data i miejsce:
25-26.03.2017 r. Lotnisko Aeroklubu Ziemi Lubuskiej    www.azl.pl    KAMERA
Przylep-Skokowa 18
66-015 Zielona Góra
tel. +48 68 3213010
51°58’44 N  15°27’49 E

Kontakt:
Leszek Małmyga

Rejestracja: Tylko on-line. Koniec rejestracji 15.03.2017 r.
Nie ma możliwości późniejszej rejestracji (np. w dniu zawodów).
Wymagana jest aktualna licencja sportowa oraz ubezpieczenie OC zawodnika.

Lista zgłoszonych zawodników

Klasyfikacja: indywidualna

Nagrody sportowe: miejsca od 1 do 3

Lista zadań: zostanie ogłoszona 20.03.2017 r.

Przepisy sportowe: Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnym Kodeksem Sportowym FAI 2017.

Opłata startowa: senior - 40,00 zł, junior - 20,00 zł

Protest: Składany pisemnie na ręce Sędziego Głównego. Wadium za wniesienie protestu wynosi 100,00 zł. W przypadku nie uznania protestu wadium przechodzi na rzecz Komisji Modelarskiej.

Zakwaterowanie i wyżywienie: Organizator zapewnia hotel i restaurację "Aeroplan" na lotnisku lub we własnym zakresie.

Program zawodów:

24.03.2017 r. Piątek
1400 - 1500 -
przygotowanie pola lotów, stref bezpieczeństwa itp.
1500 - 1700 -
trening.
1700 - 1800 - zakwaterowanie w hotelu "Aeroplan".
1800 - kolacja
w restauracji "Aeroplan".
2000 - 2100 - rejestracja pilotów w hotelu "Aeroplan"

25.03.2017 r. Sobota
800 - 900 - śniadanie
w restauracji "Aeroplan" .
900 - 1030 - rejestracja pilotów, trening, odprawa.
1030 - 1600 - loty
konkursowe.
1400 - 1430 - posiłek na płycie lotniska.
1630 - 1800 - zakwaterowanie w hotelu "Aeroplan".
1800  - kolacja
w restauracji "Aeroplan".
1900 - wyjazd do Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze, park - wodny.
2130 - powrót do hotelu.

26.03.2017 r. Niedziela
800 - 900 - śniadanie w restauracji "Aeroplan".
1000 - 1300- loty konkursowe.
1300 - 1400 - posiłek na płycie lotniska.
1400- zakończenie zawodów.

Organizator zawodów zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego programu ze względu na warunki atmosferyczne!

Kalendarz zawodów

Wyniki sportowe

Dokumenty

Klub