WYNIKI

 

 

                    Organizator: Aeroklub Ziemi LubuskiejData i miejsce:  
25-27.03.2022 r. Lotnisko Aeroklubu Ziemi Lubuskiej    www.azl.pl    KAMERA
Przylep-Skokowa 18
66-015 Zielona Góra
tel. +48 68 3213010
(51.976528, 15.466123)

Miejsce startów (51.980303, 15.455331)

Osoba odpowiedzialna - up. przez KS (organizatora):
Leszek Małmyga

Rejestracja:
R E J E S T R A C J A   Z A W O D N I K Ó W
ZAKOŃCZONA
Koniec rejestracji 19.03.2022 r. , godzina 2000 

Warunki uczestnictwa:

  1. Aktualna licencja sportowa - modelarstwo lotnicze i kosmiczne.
  2. Wniesienie w terminie opłaty startowej na konto AZL.
  3. NNW od uprawiania sportów lotniczych.
    (Zgodnie z przepisami ustawy o sporcie, ubezpieczenie NNW zawodników jest obowiązkiem KS, a zawodników KN ubezpiecza AP.)
  4. OC za szkody wyrządzone modelem lotniczym na sumę gwarancyjną w wysokości zależnej od maksymalnej masy startowej modelu (Podczas rejestracji będą zbierane oświadczenia. Brak oświadczenia będzie równoznaczny z niedopuszczeniem do udziału w zawodach).
    Oświadczenie zawodnika
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ULC zawodnicy startujący w konkurencjach modeli zdalnie sterowanych, są operatorami BSP (Bezzałogowych Statków Powietrznych) i podlegają obowiązkowej rejestracji w darmowym systemie ULC.

L I S T A   Z G Ł O S Z O N Y C H   Z A W O D N I K Ó W

Klasyfikacja F3K, S8P: indywidualna

Lista zadań F3K: 

1.      "F" - Best 3 of 6    
Best 3 flights, 3:00 max, 6 launches only, 10:00 window
(3 z 6, max 3 minuty, czas startowy 10 minut)

2.      "G" - Best 5 x 2:00    
Best 5 flights, 2:00 max, 10:00 window
(5 najdłuższych lotów, max 2 minuty, czas startowy 10 minut)

3.      "A" - Last 5:00 in 7:00    
Last flight, 5:00 max, 7:00 window
(ostatni lot, max 5 minut, czas startowy 7 minut)

4.      "K" - Big Ladder    
Big Ladder - 5 flights only, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00 targets, 10:00 window
(5 lotów, 60, 90, 120, 150, 180 s, czas startowy 10 minut)

5.      "C" - All up 3 x 3:00    
All up, 3 flights, 3:00 max
(wszyscy w górę, ostatni na ziemi, max 3 minuty, liczba lotów 3)

6.      "B" - Last 2 x 4:00    
Last 2 flights, 4:00 max, 10:00 window
(przedostatni i ostatni lot, max 4 minuty, czas startowy 10 minut)

7.      „D” – Two Flights (5:00 Max)
Two flights, 5:00 max, 10:00 window
(tylko dwa loty, max 5:00, czas startowy 10 minut)

8.      "G" - Best 5 x 2:00    
Best 5 flights, 2:00 max, 10:00 window
(5 najdłuższych lotów, max 2 minuty, czas startowy 10 minut)

9.      "H" - 1:00, 2:00, 3:00, 4:00    
Best 4 flights, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 max in any order, 10:00 window
(1, 2, 3, 4 minuty, czas startowy 10 minut)

10.   „I” – Three Longest (3:20 Max)
Three longest flights, 3:20 max, 10:00 window
(trzy loty, max 3:20, czas startowy 10 minut

11.   "J" - Last 3 x 3:00   
Last 3 flights, 3:00 max, 10:00 window
(3 ostatnie loty, max 3 minuty, czas startowy 10 minut)

12.   "C" - All up 3 x 3:00    
All up, 3 flights, 3:00 max
(wszyscy w górę, ostatni na ziemi, max 3 minuty, liczba lotów 3)


Sędziowie i obsługa zawodów:
Dyrektor Zawodów - Piotr Majdański (Aeroklub Ziemi Lubuskiej)
Sędzia Główny - Mateusz Banach (Aeroklub Ziemi Lubuskiej)
Sekretariat - Konrad Janke (Aeroklub Ziemi Lubuskiej)
Chronometrażyści - cztery osoby z sekcji modelarskiej AZL, jedna osoba z Klubu Lotniczego "Zefir" 
Jury - skład członków zostanie podany w dniu zawodów

Przepisy sportowe:
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- FAI Sporting Code  Section 4 – Aeromodelling Volume F3 Radio Control Soaring Model Aircraft 2022 Edition
- FAI Sporting Code  Section 4 – Aeromodelling Volume S Space Models 2022 Edition

- FAI Sporting Code Section 4, Aeromodeling CIAM General Rules Volume 2022 Edition
- FAI Code of Ethics
- FAI anti-doping Rules
REGULAMIN OGÓLNY ZAWODÓW modeli latających i kosmicznych  -  Edycja 2022


Opłata startowa - wpłata na konto do 19.03.2022 r. , godzina 2000 
senior - 60,00 zł, junior - 40,00 zł

Aeroklub Ziemi Lubuskiej
ul. Przylep-Skokowa 18
66-15 Zielona Góra
03 1090 1535 0000 0000 5301 9108
Opis: opłata startowa PP F3K, imię i nazwisko zawodnika.


Protest: Składany pisemnie na ręce Sędziego Głównego. Wadium za wniesienie protestu wynosi 100,00 zł. Zostanie zwrócone, jeśli protest zostanie uznany za słuszny, w przeciwnym wypadku kwota ta zostanie wpłacona na konto Komisji Modelarskiej.
Formularz protestu

Zakwaterowanie i wyżywienie: Organizator zawodów nie zapewnia noclegów.
Proponowane miejsca noclegów:
- "Hotel Aeroplan"  na lotnisku (51.976210, 15.466961)  ul. Przylep - Skokowa 18, Zielona Góra. 

Kontakt do hotelu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu dokonania rezerwacji bądź nr telefonu: 68 3242771

- "Motel  118" - 4,3 km od lotniska (51.954466, 15.478740) +48 68 3200116, al. Zjednoczenia 118, Zielona Góra

Wyżywienie we własnym zakresie (obiad w sobotę i niedzielę zapewnia organizator - 30,00 zł za jeden posiłek).
(Opłata za obiady pobierana będzie w dniu zawodów, podczas rejestracji pilotów).

W trakcie zawodów będą dostępne nieodpłatnie ciepłe oraz zimne napoje. Udostępniony będzie grill.


Program zawodów:

25.03.2022 r. piątek

13:00 - 15:30 - trening F3K, S8P

15:30 - 15:45 - rejestracja zawodników/modeli S8P

15:45 - 18:00 - loty konkursowe S8P (4 rundy lotów)

 

26.03.2022 r. sobota

9:00 - 9:45 - rejestracja zawodników F3K, trening

9:45 - otwarcie zawodów

10:15 - 18:00 - loty konkursowe F3K

14:00 - 15:00 - posiłek na płycie lotniska

 

27.03.2022 r. niedziela

9:00 - 14:00 - loty konkursowe F3K

14:00 - 15:00 - posiłek na płycie lotniska

15:00 - dekoracja zawodników F3K

 

Organizator zawodów zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego programu ze względu na warunki atmosferyczne! 
Sędzia Główny zawodów może zmniejszyć ilość kolejek/zadań lub przełożyć ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne zdarzenia losowe uniemożliwiające sprawne przeprowadzenie zawodów.

 

Z uwagi na panujące obostrzenia sanitarne panujące w Polsce wszyscy uczestnicy zawodów powinni posiadać w razie potrzeby maski zakrywające usta i nos. Bezwzględnie powinni zastosować się do wymogów sanitarnych obowiązujących w danym czasie i na danym terenie.

 

Kalendarz zawodów

Wyniki sportowe

Dokumenty

Klub