Organizator: Aeroklub Ziemi Lubuskiej

Data i miejsce:
22-24.03.2019 r. Lotnisko Aeroklubu Ziemi Lubuskiej    www.azl.pl    KAMERA
Przylep-Skokowa 18
66-015 Zielona Góra
tel. +48 68 3213010
(51.976528, 15.466123)

Miejsce startów (51.980303, 15.455331)

Kontakt:
Leszek Małmyga

Rejestracja: Tylko on-line. Koniec rejestracji 15.03.2019 r.
Wymagana jest aktualna licencja sportowa - modelarstwo lotnicze i kosmiczne oraz ubezpieczenie oraz OC zawodnika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu lub zdrowiu.

Lista zgłoszonych zawodników

Klasyfikacja F3K, S6A, S8E/P: indywidualna

Nagrody sportowe F3K, S6A, S8E/P: miejsca od 1 do 3

Lista zadań F3K: zostanie ogłoszona 17.03.2019 r.

Przepisy sportowe:
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- FAI Sporting Code  Section 4 – Aeromodelling Volume F3 Radio Control Soaring Model Aircraft 2019 Edition
- FAI Sporting Code  Section 4 – Aeromodelling Volume S Space Models 2019 Edition

FAI Sporting Code Section 4, Aeromodeling CIAM General Rules Volume 2019 Edition
- FAI Code of Ethics
FAI anti-doping Rules

Opłata startowa F3K: senior - 60,00 zł, junior/junior młodszy - 40,00 zł
Opłata startowa S8E/P: senior - 20,00 zł, junior/junior młodszy - 10,00 zł
Opłata startowa S6A: senior - 20,00 zł, junior/junior młodszy - 10,00 zł


(Opłata pobierana będzie w dniu zawodów podczas rejestracji pilotów).

Protest: Składany pisemnie na ręce Sędziego Głównego. Wadium za wniesienie protestu wynosi 100,00 zł. Zostanie zwrócone, jeśli protest zostanie uznany za słuszny, w przeciwnym wypadku kwota ta zostanie wpłacona na konto Komisji Modelarskiej.

Zakwaterowanie i wyżywienie: Organizator zawodów nie zapewnia noclegów.
Proponowane miejsca noclegów:
- "Hotel Aeroplan na lotnisku (51.976210, 15.466961) +48 68 3242771 ul. Przylep - Skokowa 18, Zielona Góra

- "Motel  118- 4,3 km od lotniska (51.954466, 15.478740) +48 68 3200116, al. Zjednoczenia 118, Zielona Góra
Wyżywienie we własnym zakresie (obiad w sobotę i niedzielę zapewnia organizator w ramach opłaty startowej - osoby towarzyszące 15,00 zł za jeden posiłek.
W trakcie zawodów będą dostępne nieodpłatnie ciepłe oraz zimne napoje. 


Program zawodów:

22.03.2019 r. piątek
1200 - 1500 - przygotowanie pola lotów, stref bezpieczeństwa itp
1200 - 1430 -
trening F3K, S8E/P
1430 - 1455 - rejestracja pilotów S8E/P
1500- 1715 - loty konkursowe S8E/P
1730-1745 - rejestracja modeli S6A

23.03.2019 r. sobota
700 - 710 - rejestracja modeli S6A
710 - 845 - trzy kolejki lotów S6A (termin rezerwowy - niedziela 24.03.2019 r. 
710 - 845)
900 - 945- rejestracja pilotów F3K, trening, odprawa
945 - otwarcie zawodów
1000 - 1600 - loty
konkursowe F3K
1300 - 1400 - posiłek na płycie lotniska

24.03.2019 r. niedziela
900 - 1300- loty konkursowe F3K
1330 - 1500 - loty konkursowe F6D ("wszyscy w górę")
1300 - 1400 - posiłek na płycie lotniska
1500- dekoracja zawodników S6A, S8E/P, F3K

Organizator zawodów zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego programu ze względu na warunki atmosferyczne! 
Sędzia Główny zawodów może zmniejszyć ilość kolejek/zadań lub przełożyć ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne zdarzenia losowe uniemożliwiające sprawne przeprowadzenie zawodów.

Kalendarz zawodów

Wyniki sportowe

Dokumenty

Klub