Organizator: Aeroklub Ziemi Lubuskiej

Data i miejsce:
12-13.04.2019 r. / (14.04.2019 r. - dzień rezerwowy) Lotnisko Aeroklubu Ziemi Lubuskiej    www.azl.pl    KAMERA
Przylep-Skokowa 18
66-015 Zielona Góra
tel. +48 68 3213010
(51.976528, 15.466123)
Miejsce startów (51.980303, 15.455331)

Kontakt:
Leszek Małmyga

Rejestracja: Tylko on-line. Koniec rejestracji 05.04.2019 r. (REJESTRACJA PILOTÓW ZAKOŃCZONA)
Nie ma możliwości późniejszej rejestracji (np. w dniu zawodów).
Wymagana jest aktualna licencja sportowa - modelarstwo lotnicze i kosmiczne oraz ubezpieczenie OC zawodnika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu lub zdrowiu.

Lista zgłoszonych zawodników

Klasyfikacja: indywidualna

Nagrody sportowe: miejsca od 1 do 3 (puchary), za miejsca 4, 5, 6 nagrody specjalne, ufundowane przez kolegę Piotra Buntkowskiego.

Przepisy sportowe:

Model musi być wyposażony w jeden z zatwierdzonych przez FAI AMRT (altimetr i wyłącznik silnika) np. ALTIS z wymaganym firmware zawodniczym.
(https://www.fai.org/sites/default/files/f5j_amrt_approval_list_180829.pdf)

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- FAI Sporting Code Section 4, Aeromodeling CIAM General Rules Volume 2019 Edition
- FAI Sporting Code Section 4, Aeromodeling Volume F5 Radio Control Electric Powered Model Aircraft, 2019 Edition
- FAI Code of Ethics

- FAI anti-doping Rules

Opłata startowa: senior - 60,00 zł, junior - 40,00 zł (opłata pobierana będzie w dniu zawodów podczas rejestracji pilotów, osoby nocujące w hotelu Aeroplan wpłacają opłatę startową w recepcji hotelu).

Protest: Składany pisemnie na ręce Sędziego Głównego. Wadium za wniesienie protestu wynosi 100,00 zł. Zostanie zwrócone, jeśli protest zostanie uznany za słuszny, w przeciwnym wypadku kwota ta zostanie wpłacona na konto Komisji Modelarskiej.

Zakwaterowanie i wyżywienie: Organizator zawodów nie zapewnia noclegów.
Proponowane miejsca noclegów:
- "Hotel Aeroplan na lotnisku (51.976210, 15.466961) +48 68 3242771,
ul. Przylep - Skokowa, Zielona Góra.

- "Motel 1184,3 km od lotniska (51.954466, 15.478740) +48 68 3200116,
al. Zjednoczenia 118, Zielona Góra.
W trakcie zawodów będą dostępne nieodpłatnie ciepłe oraz zimne napoje. W sobotę organizator zapewnia ciepły posiłek w ramach opłaty startowej dla zawodników, osoby towarzyszące 15,00zł.

Program zawodów:

12.04.2019 r. piątek

1600 - do zmierzchu -
trening, rejestracja pilotów

13.04.2019 r. sobota

830 - 930 - cd. rejestracja pilotów, trening
930 - otwarcie zawodów, odprawa pilotów
945 - 1600 - loty eliminacyjne / loty finałowe
1330 - posiłek na płycie lotniska (zapewnia organizator w ramach opłaty startowej)
1700 - zakończenie zawodów

Organizator zawodów zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego programu ze względu na warunki atmosferyczne. 
Sędzia Główny zawodów może zmniejszyć ilość kolejek lub przełożyć kolejkę ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne zdarzenia losowe uniemożliwiające sprawne przeprowadzenie zawodów.

Kalendarz zawodów

Wyniki sportowe

Dokumenty

Klub